TAK AKO VŠETKO AJ OKNÁ POTREBUJÚ ÚDRŽBU

Nič nie je večné a platí to aj pre okná. Materiál ako je drevo a plast pracuje a starne. Okenné krídla vďaka svojej hmotnosti a únave materiálu sadajú. Každým rokom o nepatrný kúsok Po určitom čase sa okná ťažšie zatvárajú, pretože kovania a tesnenia nie sú na svojich miestach. Okno netesní tak ako pred tým. V zime cítiť chlad po obvode okna a fučanie často hýbe záclonou. Teplo ktoré platíte uniká preč.

MAZANIE

Výrobcovia kovania uvádzajú priamo na kovaní symbol mazania s ročnou periodicitou a vedia prečo. Nenamazané kovanie ide ťažko, škrípe a je otázkou času kedy niečo praskne. Najčastejšie je to prevodovka hneď za okennou kľučkou, alebo rameno nožnice otváravo-sklopného okna. Mazanie vykonávame čistým minerálnym olejom na šijacie stroje bez abrazívnych prísad.

NASTAVENIE OKENNÉHO KRÍDLA

Po 4-5 rokoch od montáže je potrebné krídlo nastaviť. Takzvané vycentrovanie okna sa vykonáva na hornom a dolnom pánte oknárskymi kľúčmi. Nastavenie je možné v dvoch rovinách a vykonáva sa dovtedy, kým krídlo nedolieha na rám po celom obvode rovnako. Pozor, krídlo nesadá len rovno nadol ale často diagonálne, preto sa odporúča zveriť tento úkon odborníkovi.

TESNENIE

Ďalej je potrebné nastavenie prítlakov. Vykonáva sa na excentrických čapoch a zabezpečí optimálne pritlačenie tesnenia medzi krídlom a rámom. Ak je tesnenie nefunkčné, nastavenie nestačí a musí sa tesnenie vymeniť. Životnosť tesnenia je 10 až 15 rokov v závislosti od starostlivosti o ne. Pre oddialenie ich starnutia sa vykonáva pravidelná impregnácia silikónovým olejom.

NA ZÁVER

Je veľmi rozumné zveriť servis okien do rúk profesionálov. Odberne vykonaná servisná údržba nestojí veľa a zabezpečí Vám dlhodobo spoľahlivé okná bez tepelných únikov, stratách na vykurovaní a nutnosti nákladných opráv.

Pavol Juščák

Späť